logo

HİZMETLERİMİZ

Mali müşavirler olarak sizin çıkarlarınızı düşünüyoruz.

En iyi vergisel-ekonomik imkanlarını göz önünde bulundurarak, size kapsamlı ve ileriye yönelik danışmanlık hizmetimizi sunuyoruz.

Dilerseniz vergi dairelerince gönderilen tüm belgeleri sizin adınıza biz teslim alabiliriz. Tüm belgeler tarafımızca kontrol edilir ve gerektiğinde (düzenlenen vergi beyannamesiyle uyuşmazlık halinde) belirtilen itiraz süreleri içerisinde yasal yollara başvurulabilir. Böylece vergisel açıdan çıkarlarınızın en iyi şekilde korunmasını sağlıyoruz.

VERGİ DANIŞMANLIĞI

 • Vergi inceleme raporları
 • Vergi yükü karşılaştırması
 • İş ortakları için danışmanlık
 • Vergi dilimi seçimi çerçevesinde danışmanlık
  (örneğin veliler parasını göz önünde bulundurarak)
 • Vergi dairelerinde destek ve temsilcilik
 • Şirketler için ideal yasal yapının seçimi
 • Vergi denetimlerinde temsilcilik
 • Veraset ve intikal vergisine ilişkin danışmanlık
 • Vergi dairesine müracaatlar
  (örn. ödemeleri erteleme ve mahsup-takas müracaatları)

YIL SONU MİZANLARI

 • Yıl sonu kesin mizanları, kâr oranı belirlenmesi ve hasilat-/gelir hesaplamaları
 • Elektronik Alman Resmi Gazetesi “Bundesanzeiger”de yayınlama
  (2007 yılı itibariyle anonim şirketler ve belirli şahıs şirketleri için zorunludur)
 • Açılış, kapanış ve ara dönem bilançoları
 • İşletmeler için vergi beyannameleri
 • Şahıs şirketleri için özel ve ek bilançolar
 • Alman mali müşavirler odasının örneğine uygun açıklama raporları

VERGİ BEYANNAMELERİ

 • Gelir vergisi beyannameleri
 • Kurumlar vergisi beyannameleri
 • Katma değer vergisi beyannameleri
 • İşletme vergisi beyannameleri
 • Birlikte veya ayrıştırılmış olarak kâr oranlarının hesaplanması
 • Veraset ve intikal vergisi beyannameleri

MUHASEBE

  FİNANSAL MUHASEBE

 • Mali muhasebenin düzenlenmesi ve organize edilmesi
 • Mali muhasebenin tamamen üstlenilmesi
 • Sabit varlıklar muhasebesi
 • Vergi dairesiyle yazışmalar
 • Katma değer vergisi ön bildirimlerinin hazırlanması
 • Vergi dairelerince yapılan katma değer vergisi denetimleri çerçevesinde müşterilerimize destek verme ve refakat etme
 • İşletme yönetimi için işletmelere ilişkin analizler
  (örn. bütçelenen ve gerçekleşen maliyeti karşılaştırma veya özel değerlendirmeler hazırlama)

  BORDROLAMA

 • Maaş bordroların düzenlenmesi
 • Maaş bordro hesaplarının tutulması
 • Maaş bordroların hazırlanması
 • Gelir vergisi bildirimleri

İŞ KURANLARA DANIŞMANLIK HİZMETİ

 • Yasal yapı seçimi
 • İşletme planlaması'nın düzenlemesi
 • İşletme danışmanlığı
 • Maddi destek programları hakkında bilgilendirme

İŞLETME DANIŞMANLIĞI

 • Kâr arttırma potansiyelinin belirlenmesi
 • Kredi kurumlarıyla görüşmeler için mali oran hesaplamaları
 • Şirket organizasyonu'nun geliştirilmesinde ve yeni mali oran sistemlerince etkinliğin artırılmasında destek
  (örn. şirket karneleri)